EN 1822

Hastane, temiz oda ve ilaç endüstrisi gibi teknolojik proseslerde kullanılan verimli hava filtreleri (EPA), yüksek verimli hava filtreleri (HEPA) ve çok düşük geçirgenliğe sahip hava filtreleri (ULPA) sınıflandırması için geçerli sertifikasyon standardıdır.